შპს "ოსერვისი"

კომპანია "ოსერვისი" ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე აიტი კომპანიაა, რომელიც 2012 წლიდან დღემდე წარმატებით ემსახურება კომპანიებს და ეხმარება მათ კომპიუტერული ტექნოლოგიების სწორ მართვაში.

ჩვენიმისია

ჩვენ ვცდილობთ შევიტანოთ პროფესიონალიზმი აიტი მომსახურებაში, დავამკვიდროთ ახალი შეხედულება და წარმოდგენა კომპიუტერულ მომსახურებაზე. გაუმარტივოთ კომპიუტერთან ურთიერთობა ჩვენს მომხმარებლებს. დავამყაროთ სანდო და გრძელვადინი ურთიერთობები პარტნიორებთან და მომხმარებლებთან.
ვიყოთ სასურველი კომპანია თანამშრომლებისთვის და მომხმარებლებისთვის.

სანდოობა

100%

პროფესიონალიზმი

100%

სისწრაფე

100%

კომფორტი

100%

IT Outsourcing–ი გულისხმობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის გადაცემას მომსახურე კომპანიაზე, ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებით და ვადებით.

მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის და ზოგიერთი მსხვილი კომპანიისთვის უფრო მომგებიანია აუთსორსინგი, ანუ გარე კომპანიის მომსახურება. ამ გზას უკვე მრავალი ორგანიზაცია მიმართავს და მათი რიცხვი სწრაფად იზრდება

 • ფულის ეკონომია
 • დროის ეკონომია
 • პროფესიონალიზმი
 • მეტი ძლიერი რესურსები
 • ზედმეტი ხარჯებისგან განთავისუფლება
 • სამეთვალყურეო კამერების დაგეგმვა
 • სათვალთვალო კამერების მონტაჟი
 • ანალოგი და აიპი კამერები
 • NVR, DVR მონტაჟი
 • კონფიგურაცია
 • მობილური ტელეფონით მონიტორინგი
 • ოპტიკური ქსელის პროექტირება
 • სამონტაჟო სამუშაოები
 • ოპტიკური კაბელის შედუღება – დაბოლოება
 • კაბელის ტესტირება
 • ქსელში დაზიანების აღმოჩენა – აღმოფხვრა.
 • ვებ-გვერდების დამზადება
 • შიდა სამომხმარებლო პროგრამების დაწერა