IT – ინჟინერიის სასწავლო კურსი

 • კურსის ხანგრძლივობა: 3 თვე
 • ლექციების რაოდენობა: 36 ლექცია (კვირაში 3 ლექცია)
 • 1 თვის ღირებულება: 250 ლარი
 • სწავლების დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულები მიიღებენ სერტიფიკატს და გაივლიან პრაქტიკულ მომზადებას
 • კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში დასაქმდებიან კომპანია ოსერვისში

 

კურსზე ჩაწერის მსურველებმა შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა

კურსში შემავალი საკითხები

კომპიუტერული ტექნიკა და არქიტექტურა
 • კომპიუტერის შიდა კომპონენტები, დანიშნულება და მახასიათებლები.
 • გამაგრილებელი სისტემები
 • გაფართოების პლატები
 • პორტები და კაბელები
 • უსაფრთხოების საერთო წესები
 • აპარატურის დაზიანების და მონაცემების დაკარგვის თავიდან აცილების წესები
 • გამწმენდი საშუალებები
 • სადიაგნოსტიკო საშუალებები
 • შესაბამისი ინსტრუმენტების სწორი გამოყენება, ანტისტატიკური სამაჯური, ანტისტატიკური ხალიჩა
 • კომპიუტერის აწყობა
 • კომპიუტერის თავდაპირველი ჩატვირთვა, ხმოვანი კოდები (Beep Codes)
 • BIOS-ის პარამეტრების აღწერა
 • LiveCD, განხილვა, გამოყენება, ხისტი დისკის ტესტირება და BAD კლასტერების აღმოფხვრა
 • დაზიანებული და დაკარგული ინფორმაციის აღდგენა
 • გაუმართაობების მოძიებისა და აღმოფხვრის პროცესი
 • მოწყობილობათა დისპეტჩერი – Device Manager
ოპერაციული სისტემის საფუძვლები
 • ოპერაციული სისტემის დანიშნულება
 • აპარატურული უზრუნველყოფის მინიმალური მოთხოვნები
 • მყარი დისკის მომზადება
 • ოპერაციული სისტემის დაყენება
 • Driver-ების მოძიების ვარიანტები
 • Windows-ის რეესტრი
 • ფაილური სისტემები NTFS, FAT32
 • სასტარტო მენიუ Start Menu
 • ადმინისტრაციული ინსტრუმენტები
 • Task Manager
 • Remote Desktop
 • პროფილაქტიკური მომსახურება
 • სისტემური უტილიტები System Utilities
 • მყარი დისკის სარეზერვო კოპირება
 • ოპერაციული სისტემების გაუმართაობების მიზეზების მოძიება, აღმოფხვრა
 • ოპერაციული სისტემის ყველაზე მეტად გავრცელებული პრობლემები
 • პორტატიული კომპიუტერები
 • სტაციონარული და პორტატიული კომპიუტერების მსგავსება და განსხვავება
 • ლეპტოპების გაუმართაობების ძიებისა და აღმოფხვრის პროცედურები
 • პრინტერები და სკანერი
კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები
 • ქსელის არსი და უპირატესობა
 • LAN-ის, WAN-ის, WLAN-ის, კლიენტ/სერვერ და peer-to-peer მოდელების აღწერა
 • დამისამართება, გამტარუნარიანობა და მონაცემთა გადაცემა.
 • ჰოსტის დინამიურად კონფიგურირების პროტოკოლი (DHCP)
 • TCP/IP
 • ქვექსელის ნიღაბი
 • კომუტატორები (Switches)
 • მარშრუტიზატორი (router)
 • უკაბელო წვდომის წერტილები (Wireless Access Point)
 • კაბელის ტიპები
 • კაბელი UTP
 • ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი
 • OSI მოდელი, TCP/IP მოდელი
 • ქსელის ადაპტერის ინსტალაცია ან განახლება, კომპიუტერის დაკავშირება არსებულ ქსელთან
 • DOS შეტევა, სპამი და სარეკლამო ფანჯრები, TCP/IP შეტევები
 • მონაცემების დაცვის ხერხები და უკაბელო ქსელების უსაფრთხოება
 • მონაცემების დაშიფვრა Encryption
 • ქსელის ინსტალაცია და ტესტირება, ინტერნეტთან კავშირის დამყარება
 • უკაბელო ქსელის მარშრუტიზატორის ინსტალაცია და კონფიგურაცია
 • ფაილების გაცვლა File Sharing
 • Permissions ანუ უფლებების განსაზღვრა
 • პრინტერის გაზიარება Printer Sharing
 • ბრძანება Tracert
 • ქსელის Troubleshooting-ი (პრობლემის აღმოფხვრა)
 • Firewall
 • Bluetooth ტექნოლოგია
 • Wi-Fi ტექნოლოგია

 

კურსის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულს ეცოდინება:
 • – კომპიუტერული ტქნიკის არქიტექტურა და შემადგენელი კომპონენტები, მათთან უსაფრთხო მუშაობა და წარმოქმნილი გაუმართაობების დიაგნოსტიკა და აღმოფხვრა, აპარატურული ნაწილის განახლება და მოდერნიზაცია.
 • – ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია და კონფიგურაცია. ვირუსებთან ბრძოლის მეთოდები.
 • – ქსელის არსი და პრინციპები,ქსელური ტოპოლოგიები. TCP/IP მოდელები და კონფიგურაცია.უსაფრთხოების საფუძვლები.წვდომის კონტროლის მექანიზმი.